سخت‌گیری برانکو و افزایش شانس بنگر برای حضور در دربی