هاشمی و احمدی‌نژاد به آیت الله موحدی کرمانی تسلیت گفتند