قلعه نویی: دربی ربطی به شرایط جدول ندارد / مقصر نتایج استفلال هستم