زور کرمانی‌ها و رفسنجانی‌ها در نیمه نخست به هم نرسید/ 45 دقیقه تا طلا شدن یکی از مس‌ها