سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:دولت باید یارانه بخش فرهنگ به ویژه کتاب را پرداخت کند