اعلام فراخوان طراحی پوستر برای جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری‌