قلعه‌نویی: درباره ماندن یا رفتنم از استقلال بعد از دربی صحبت می‌کنم