قلعه‌نویی: نظر حسنی‌خو غیرفنی است و نجف‌نژاد هم به مسائل اشراف ندارد