رییس هیات مدیره باشگاه: ناداوری ها سهمیه آسیایی را از صبای قم گرفت