کفاشیان: تیم ملی در استانبول با یک تیم ترکیه‌ای بازی می‌کند