ابراهیمی: هیچگاه توصیه ای برای تساوی در شهرآورد نداشتم/ برانکو مربی خوبی نیست