انتشار کتابی با محتوای ولایت فقیه بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح