از شعار «برای سگ آمدی، برای همکار بیا» تا شکست «ابتکار» در اقناع کارمندانش +عکس