همایش پیاده روی حرم تا حرم ویژه طلاب برگزار می‏شود