خانه های ایرانی- اسلامی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران