امام جمعه تبریز: اسلام پایه گذار اصلی حقوق بشر است