علی پروين: حالم خوب است، نمي‎خواستم مردم را نگران کنم