آغاز عمليات اجرايي خط دوم راه آهن بندرگز - قره تپه با حضور مديران استاني