تسلیت‌ آیت الله هاشمی به‌ موحدی‌کرمانی‌ و احوال‌پرسی تلفنی از صالحی