سخنگوی دولت: شورای عالی فناوری اطلاعات به بحث دولت الکترونیکی می‌پردازد