جنگنده‌های سعودی استان صعده یمن را به ویرانه ای تبدیل کرده‌اند