مشکل جدید یک کاربر گلکسی اس ۶: باتری باد کرده در همان بدو خرید!