قلعه‌نویی: امیدوارم در داربی هم مثل بازی با تراکتورسازی باشیم