لس‌انجلس‌تایمز: اعراب‌خلیج فارس از اوباما این درخواست را دارند: ایران مهار شود!