دعوت چهار بازیکن تیم بیس بال شهرداری سمنان به اردوی تیم ملی