اومانیا: به باخت قبلی استقلال توجه نداریم چون حریف بزرگی است / برانکو ایده جدیدی به پرسپولیس آورده اس