بیش از سه میلیون و 909 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد