قرائت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس