چیت‌چیان در کمیسیون کشاورزی به سوالات نمایندگان پاسخ داد