همایش«همدلی،هم زبانی،رونق اقتصادی و اشتغال» با حضور اتاق تعاون برگزار می شود