اهدای جایزه علامه طباطبایی به جوانان محقق در حوزه معارف اسلامی