کشته شدن حدود ۷۰ نفر در تجاوز هوایی عربستان به منطقه «نقم» صنعاء