وزیر خارجه عربستان: نقش ایران در منطقه در کمپ دیوید بررسی می‌شود