برای اولین بار درآمد تبلیغات در اپلیکیشن های اندرویدی از iOS پیشی گرفت