حامی هلال احمر هندیجان هستیم/هلال احمر باید کمترین دغدغه‌ را داشته باشد