سفر رئیس دفتر مقام معظم رهبری به استان چهارمحال و بختیاری