جلسه قلعه‌نویی با بزرگترهای استقلال/ عنایتی زیر سرم رفت