سمینار مشترک همکاری‌های پژوهشی مراکز پژوهش‌ پارلمانی ایران و کره جنوبی آغاز شد