لزوم شفاف‌تر شدن قانون مطبوعات برای جلوگیری از بی‌عدالتی در حق رسانه‌ها