گرد و غبار مظلومیت زدوده شود/ارائه خدمات یکسان به تمامی آتش‌نشانان ضروری است