فرهادی: 6 درصد دانشجویان کشور در رشته‌های گروه مهندسی برق تحصیل می‌کنند