خیرین مدرسه ساز ۱۸۵۰ کلاس درس در آذربایجان غربی ساخته اند