ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت عباس(ع) در مراحل نهایی است