لزوم نظارت بیشتر در بخش دانشگاهی/ غرفه‌های دانشگاهی که اجاره داده می‌شود!