عرضه قرص «سولامر» برای بیماران دیالیزی/۷۵۰ میلیون دلار صرفه جویی