انتظار داریم مشکل سربازی باشگاه‌های سازنده حل شود/ حاصل تلاش و هزینه‌های کلان باشگاه را دو دستی تقد