کار دشوار شاگردان کواچ در سومین حضور/ جام‌خواهی برزیل در خانه