59 موزع در بخش لاتین/ 100 هزار عنوان معتبر غیر تکراری در نمایشگاه کتاب