کتاب «مبلغ مجاهد آیت الله شیخ غلامرضا دهشت» فردا رونمایی می شود