دهها تن از شهروندان عربستان سعودی در منطقه الشرقیه دستگیر شدند